Hlášení městského rozhlasu 07.02.2017

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj nařizuje opatření pro tlumení aviární influenzy tzv. ptačí chřipky z důvodu předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

Mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v lokalitě Koldín v Pardubickém kraji.

Veškeré informace a opatření vydané Státní veterinární správou jsou k dispozici na úřední desce a internetových stránkách města.