Grantové programy ŠKODA AUTO na podporu regionů jsou opět vyhlášeny, letos běží již 4. ročník

Společnost ŠKODA AUTO dále rozšiřuje podporu regionů, kde má výrobní závody. V rámci 7 grantových programů bude letos rozděleno 4,7 milionu korun. 

ŠKODA AUTO dlouhodobě naplňuje koncept společensky odpovědné firmy. Ten je zaměřen na 4 hlavní priority – dopravní bezpečnost, přístup ke vzdělávání, pomoc dětem a mobilita bez bariér; dvě regionální priority – podporu zaměstnanců a regionů. A právě na regiony, kde ŠKODA AUTO působí a kde žije většina jejich zaměstnanců, jsou zaměřeny vyhlašované grantové programy.

Občanská sdružení, obce, školy nebo např. neziskové organizace, které letos uspějí se svými projekty, si mezi sebe rozdělí rekordních 4,7 milionu korun. Detailní informace a kontaktní údaje pro zaslání přihlášek naleznete na webových stránkách www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grantove-programy.

V loňském roce ŠKODA AUTO finančně podpořila 97 subjektů. Mezi zajímavé projekty, ve kterých se také aktivně angažovali zaměstnanci ŠKODA AUTO jako dobrovolníci, dále členové obecně prospěšných společností, vedoucí sportovních klubů nebo členové obecních zastupitelstev, lze uvést zřízení bezbariérového vstupu do prostor městské knihovny v Mnichově Hradišti, realizaci Pojizerského folklórního festivalu nebo výstavbu zámecké aleje v Mnichově Hradišti. Z více zeleně se ale také může těšit např. Dětský domov Krnsko, Kvasiny, Vrchlabí, Solnice, Kosmonosy, Boseň, Chudíř a mnoho dalších míst v okolí výrobních závodů. Nové vybavení učeben, dílen a laboratoří si mohly pořídit např. základní školy v Bakově nad Jizerou, Trutnově nebo Rychnově nad Kněžnou. Granty na dopravní výchovu zkvalitnily pro změnu výuku v Dobrušce nebo v Mělníku a bezpečněji se na místních komunikacích mohou cítit díky podpoře automobilky např. ve Vrchlabí nebo v Březně.