Dopravní automobil JPO Merklovice

Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V – Merklovice

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Název  projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V – Merklovice

Číslo projektu: 20RRD11-0020

Výše dotace: 300.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2020 – 30.11.2021

Dotační program: 20RRD11 – Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji

Cíl projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JPO Merklovice.

Účel projektu: Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO Merklovice za účelem zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO V.