Dětské hřiště Peklo

Dětské hřiště Peklo 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Název  projektu: Dětské hřiště Peklo

Číslo projektu: 20RRDU3-0009

Výše dotace: 336.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.01.2020 – 30.11.2021

Dotační program: 20RRDU3 Program obnovy venkova

Předmět projektu:  Vybudování nového dětského hřiště v místní části Peklo, které je součástí města Vamberka. Výstavbou nového hřiště je nahrazeno stávající fyzicky a morálně zastaralé a opotřebované hřiště, čímž dochází ke zlepšení podmínek pro vyžití dětí v jejich volném čase v této místní části města.

Účel projektu: Naplnění možnosti trávení volného času dětí co nejvíce v místě bydliště, čímž se místní část stává atraktivnějším místem pro život.