Dětské hřiště Peklo

Dotazy dodavatelů a odpovědi zadavatele

   1. DOTAZ: Chtěla bych se zeptat, jaký je důvod k opakování poptávky? Nízký počet účastníků v prvním kole?

    ODPOVĚĎ: K Vašemu prvnímu dotazu uvádíme, že rada města využila svého práva, stanoveného výzvou k podání nabídky: Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zakázku kdykoliv zrušit do podpisu smlouvy.

   2. DOTAZ: A které druhy prvků na dětské hřiště si jako zadavatel představujete? Houpačku? Kolotoč? Věž se skluzavkou? Zadání je velmi obecné, děkujeme za upřesnění.

    ODPOVĚĎ: K Vašemu druhému dotazu uvádíme, že žádné závazné požadavky na prvky nejsou stanoveny. Jak výslovně uvádí výzva: Zadavatel nechává na uchazeči vytvoření vlastního návrhu hřiště, které bude navrženo s ohledem na terén pozemku a které zakomponuje prvky pro rozvoj širokého spektra kompetencí uživatelů. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil efektivně plochu pozemku. Efektivní využití dané plochy pozemku je jedním z hodnotících kritérií.