Nezařazené

Informace a pomoc Ukrajině

Informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Informace Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Pomoc Ukrajině – oficiální web Hradce Králové

www.nasiukrajinci.cz – portál Ministerstva vnitra pro pomoc Ukrajině

SMS Infokanál dne 20.06.2022

Vamberecká voda oznamuje, že v úterý 21.6. od 9 do 15 hodin může dojít k odstávce pitné vody v ulicích Polská a Bulharská z důvodu opravy vodovodu. Dále Vám oznamujeme, že ve středu 22.6.2022 od 8 hodin do 16 hodin dojde k odstávce pitné vody v ulici Polská z důvodu opravy vodovodu. Žádáme Vás, abyste dvě hodiny po obnovení dodávky pitné vody, používali vodu převařenou.

Ve dnech 24.-26.06.2022 se koná XVII. Mezinárodní setkání krajkářek. Hlavní program v MK Sokolovna, doprovodné programy v Muzeu krajky, Krajkářské škole a ve Sportovní hale (výstava X. Bienále české krajky).

V sobotu 25.06.2022 od 16:00 hodin se koná IV. ročník VAMPARKFEST v Bednářových sadech (u nádraží ČD). Více info na www.vamparkfest.cz

MŠ Vodníček zve od 22. do 27.06.2022 na výtvarnou výstavu „NA PLOTĚ“.

Praktičtí lékaři – dovolená 2022

  • 27.6. – 1.7. dovolená MUDr. Luňák – zastupuje MUDr. Slovák
  • 4. – 8.7.  dovolená MUDr. Luňák a MUDr. Škarda – zastupuje MUDr. Slovák
  • 11. – 15.7. dovolená MUDr. Škarda – zastupuje MUDr. Slovák
  • 18. – 22.7. všichni lékaři přítomni
  • 25. – 29.7. dovolená MUDr. Slovák – zastupuje MUDr. Škarda
  • 1. – 5.8. dovolená MUDr. Slovák – zastupuje MUDr. Škarda
  • 8. – 12.8. dovolená MUDr. Slovák a MUDr. Škarda – zastupuje MUDr. Luňák
  • 15. – 19.8. dovolená MUDr. Škarda – zastupuje MUDr. Luňák
  • 23. – 26.8. dovolená MUDr. Slovák – zastupuje MUDr. Škarda
  • v týdnu od 29.8. všichni lékaři přítomni

SMS Infokanál dne 23.05.2022

ČEZ Distribuce oznamuje, že 30.05.2022 od 7:30 do 16:30 hodin je plánována odstávka elektřiny v Merklovicích, Pekle a ve Vamberku v ul. Bulharská, Draha, Helouska, Jiráskova, Kollárova, Kouty, Krajkařská, Náměstí Dr. Lützowa, Polská, Roští, Sebranice, Zádolí, Žamberecká, Žižkova. Info na webových stránkách města www.vamberk.cz.

Kotlíkové dotace

Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 9.5.2022 vyhlášení dotačního programu na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti č. 22OPK01. Text výzvy dotačního programu, ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn na úřední desce kraje nebo na https://www.kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm. Podmínky dotačního programu, včetně příloh také naleznete v příloze tohoto sdělení.
První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin a poté v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Po registraci bude žadateli zpřístupněn formulář žádosti k vyplnění a odeslání v systému DOTIS. Po odeslání v systému DOTIS je nutné doručit listinnou podobu žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti – čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Mezi oprávněné žadatele, bez ohledu na výši příjmu, patří také domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu třetího stupně, dále nezletilých žadatelů nebo studentů do 26 let, a také žadatelů,
kteří v období od začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy na tuhá paliva za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel (omezeně) nebo tepelné čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle.
Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675, provozní doba Po – Pá 8:00 – 16:00 hodin, e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den.
Ing. Jitka Hejlová, mobil: 607 940 578, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
Bc. Iveta Lásková, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, tel.: mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz