Archiv autora: Sekretariát

SMS Infokanál dne 01.09.2021

V termínu od 06.09. do 17.09.2021 budou prováděny ODEČTY STAVU VODOMĚRŮ, včetně fyzické kontroly stavu měřidla, a to pouze pracovníky společnosti Vamberecká voda s.r.o. V tomto termínu bude kancelář společnosti UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby volejte 775 424 299 nebo 602 121 203.

SMS Infokanál dne 30.08.2021

V pátek 03.09.2021 v 17:00 hodin proběhne v Muzeu krajky slavnostní zahájení výstavy PIVOVARY A HOSPODY VE VAMBERKU, která potrvá do 14.11.2021. Pořádá Spolek přátel historie.

PĚŠKY NA HOMOL – v sobotu 04.09.2021, sraz účastníků u kostela sv. Prokopa ve Vamberku v 08:00 hodin. Mše svatá v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Homoli ve 12:00 hodin. Zve Římskokatolická farnost Vamberk.

POHÁDKOVÝ LES aneb slet čarodějnic ve vamberských lesích – v sobotu 04.09.2021 od 13:00 hodin na louce u Chaty na Vyhlídce. Zvou Skauti Vamberk.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a DĚTSKÝ DEN – v sobotu 04.09.2021 od 09:00 hodin na cvičáku ve Vamberku (u vlakového nádraží). Ukázky výcviku psů, hasičská technika, soutěže pro děti, dílničky, občerstvení. Zve Základní kynologická organizace Vamberk.

SDH Peklo zve na 13. hasičské odpoledne pro seniory v sobotu 04.09.2021 v Pekle ve sportovní areálu v Roští. Prezentace od 13:30 hodin. Občerstvení zajištěno. Přihlášky na tel.: 606638845 nebo na e-mail: cert222@seznam.cz

Kotlíkové dotace

Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro programové období 2021+. Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na průměrný zdroj. Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům. Podpora výměny starých kotlů bude opět zaměřena pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Nové pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým nebo manuálním přikládáním a plynové kondenzační kotle.
Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do konce srpna 2022. Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu! Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189. Video s informacemi je ke shlédnutí zde Kotlíkové dotace 2022+ – YouTube, nezávazný dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění https://youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8 – 16 hod. nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.

Odečty vodoměrů

V termínu od 06.09. do 17.09.2021 budou prováděny ODEČTY STAVU VODOMĚRŮ, včetně fyzické kontroly stavu měřidla, a to pouze pracovníky společnosti Vamberecká voda s.r.o. V tomto termínu bude kancelář společnosti UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby volejte 775 424 299 nebo 602 121 203.

Archeologické léto – Den otevřených dveří na výzkumu v Doudlebách nad Orlicí

14. (od 16 hod.) a 17. července (od 17 hod.) 2021

I v letošním roce se zájemci o archeologii budou moci seznámit s řadou zajímavých lokalit po celé České republice v rámci akce Archeologické léto zaštitované Archeologickým ústavem Akademie věd ČR. I Katedra archeologie FF UHK se ve spolupráci s Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou do programu zapojí s nabídkou komentované prohlídky probíhajícího záchranného výzkumu na polykulturní lokalitě v Doudlebách nad Orlicí. Po lokalitě Vás provedou PhDr. Martina Beková (MGOH) a Bc. et Bc. Michaela Martínková (UHK). Místo srazu konec ulice Na Slovensku – za novostavbami.

Hlášení městského rozhlasu dne 12.07.2021

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS bude provádět ve středu 21.07.2021 v našem městě revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle 608 748 989.

Knihovna Vamberk zve po celé léto na LETNÍ TOULÁNÍ SE SOVIČKOU přírodou v okolí Vamberka. Stezky hlídají malé i velké sovičky a jsou značené růžovou mašličkou. Start všech tras je mezi chráněnými lípami u Vandasových na konci města při cestě na Vyhlídku. Více informací na www.knihovna-vamberk.cz