Archiv pro měsíc: Únor 2018

PRONÁJEM MINIBARU

Nabízíme pronájem Minibaru v Městském klubu Sokolovna Vamberk. Bližší informace na tel.: 494 541 484, paní Z. Freivaldová.

Hlášení městského rozhlasu 13.02.2018

Sbor dobrovolných hasičů Vamberk vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná v sobotu 24. února 2018 od 20:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Hraje skupina Brillant Band. Předprodej vstupenek proběhne ve čtvrtek 15. a v úterý 20. února od 17:00 do 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Vamberku.

Muzeum krajky ve spolupráci se Spolkem přátel historie Vamberka vás zve na Výstavu 130 let masného průmyslu ve Vamberku, která bude zahájena v pátek 16. února 2018 v 17:00 hodin a potrvá až do 27. dubna.

Mateřské centrum Dráček pořádá v sobotu 17. února 2018 od 09:15 hodin Dětský karneval, který se koná v bývalé merklovické školce.

Informace pro rybáře

Rybáře jistě potěší, že si nově mohou pořídit rybářský lístek na dobu neurčitou. Už nebudou muset hlídat platnost tohoto nezbytného rybářského dokladu a chodit na úřad pro nový.

Od 01.11.2017 nabyla účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově zavedl  rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k vydávání rybářských lístků na Městském úřadě ve Vamberku.

Více o rybářském lístku se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství.

Informace pro včelaře

ZMĚNA V HLÁŠENÍ ÚDAJŮ K UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ VČELSTEV

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě. Informace o umístění stanovišť včelstev budou od 1.3.2018 k dispozici v registru půdy – LPIS.

Zasílání hlášení elektronicky

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům

V aplikaci IZR na Portálu farmáře mají chovatelé včel (disponující přihlašovacím jménem a heslem) zpřístupněné údaje z ústřední evidence. Současně je nově umožněno prostřednictvím Portálu farmáře zasílat hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť elektronickou formou. Včelaři též mohou tímto způsobem aktualizovat své kontaktní údaje. Chovatelé včel dále mohou využívat funkcionalitu delegování práv ke svým údajům na jimi zvolenou osobu mající přístup do Portálu farmáře, stejně jako ostatní chovatelé. Chovatelé včel, kteří mají zájem o přístup ke svým údajům prostřednictvím IZR na Portálu farmáře a nemají dosud vytvořený účet pro přístup na Portál farmáře se musí řídit postupem uvedeným na Portálu farmáře. Je to jeden z postupných kroků, které ministerstvo provádí v souvislosti s novelou rostlinolékařského zákona. Směřuje ke zrychlení komunikace mezi zemědělci (a ostatními uživateli pesticidů) na straně jedné a včelaři na straně druhé.

Spolupracující organizace:

Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1

Tel.: 224 934 082
Fax: 224 934 977e-mail: info@vcelarstvi.cz

www.vcelarstvi.cz

Upozornění

Ve čtvrtek 08.02.2018 bude Městský úřad ve Vamberku z důvodu školení (spisová služba) uzavřen. Děkujeme za pochopení, Ing. Martina Jusková, tajemnice městského úřadu