Archiv pro měsíc: Březen 2017

Hlášení městského rozhlasu 10.03.2017

Městská knihovna Vamberk patřící k nejstarším knihovnám regionu slaví v letošním roce 160. výročí svého založení.
Celý rok 2017 je věnován tomuto jubileu, v jehož pozadí probíhá  charitativní akce LIDI LIDEM pro dětské onkologické pacienty Fakultní nemocnice HRADEC KRÁLOVÉ.
V tradičním  BŘEZNOVÉM MĚSÍCI ČTENÁŘŮ – kromě řady přednášek, výstav a besed  – je pro Vás otevřena v budově knihovny každý čtvrtek  i MINIKAVÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE.
Rok oslav bude zakončen BENEFIČNÍM ODPOLEDNEM  v sobotu 23.  září v muzejní zahradě a unikátní výstavou dobových kostýmů z období secese.
Na všechny akce konané v rámci těchto oslav je srdečně zvána široká veřejnost.

Hlášení městského rozhlasu 06.03.2017

Starosta města zve občany na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 8. března 2017 od 18.00 hodin v Městském klubu Sokolovna.

Na programu jednání jsou navrženy body: volba přísedících u okresního soudu, zápis z kontrolního a finančního výboru, změny rozpočtu, schválení veřejnoprávních smluv, komplexní pozemkové úpravy, převody nemovitostí, obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her, schválení kontokorentního úvěru pro Vambereckou vodu a diskuse.