Město Vamberk připravuje slavnostní uvítání nových občánků narozených v období od 01.03.2023 do 31.08.2023. Máte-li zájem, aby Vaše dcera nebo syn byli slavnostně uvítáni do života, zašlete vyplněný přiložený formulář na Městský úřad ve Vamberku, odd. matriky, nejpozději do 09.10.2023.Nabídka práce


Informace ke svozu odpadů – Svoz směsného komunálního odpadu z popelnic probíhá vždy ve čtvrtek od 5:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu je třeba mít popelnici připravenou ke svozu – v opačném případě nebude vyvezena bez náhrady. Poškozené a označené popelnice nebudou svozovou firmou vyváženy. V tomto případě pokud máte popelnici označenou samolepkou jako poškozenou, je třeba si na své náklady zajistit popelnici novou, která bude splňovat technickou normu EN 840, zejména tyto parametry: vyrobena z plastu HDPE a odolná vůči UV záření, chemickým, biologickým vlivům a mrazu.

V případě problémů kontaktujte prosím přímo dispečink svozové firmy: EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, web: www.mariuspedersen.cz na těchto telefonních číslech:

V případě nevyvezených popelnic – Lenka Holečková, tel.: 493 646 340, e-mail: lenka.holeckova@mariuspedersen.cz

V případě poškozených nebo ztracených nádob při svozu – Lenka Robotková, tel.: 493 646 312, e-mail: lenka.robotkova@mariuspedersen.cz


MARKET BUS Vamberk – jezdí každý pracovní čtvrtek, doprava zdarma.


Odstávky elektřiny


STAVEBNÍ PRÁCE: VAMBERK – RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ – Od 07.06.2023 začnou stavební práce na silnici mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobnicí. Ve vambereckých lesích počítejte s dopravními komplikacemi až do konce listopadu. Přes den tady budou kyvadlový provoz řídit pracovníci stavby, v noci a o víkendu semafory.

Rychnovský deník