Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem

Tento zápis úřední desky obsahuje více dokumentů.

33784_2020-MZE-16212


Příloha č. 1


Rozdělovník