Oznámení o povolení úplné uzavírky silnice I/14 na území obce Záměl, v místě mostu ev. č. 14-116

Tento zápis úřední desky obsahuje více dokumentů.

18094-19 Záměl most 14-116 úplná uzavírka zahájení


Záměl-úplná uzavírka-DIO-obsluznost lomu 24.7.2019-28.8.2019


Záměl - situace celková zahájení řízení