Schválený závěrečný účet města za rok 2016

Tento zápis úřední desky obsahuje více dokumentů.

Příloha č. 10 a) Rozvaha - Vambekon, s. r. o.


Příloha č. 10 b) Výkaz zisku a ztráty - Vambekon, s. r. o.


Příloha č. 11 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty Vamberecká voda, s. r. o.


Příloha č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vamberk


Příloha č. 2 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Město Vamberk


Příloha č. 3 Rozvaha - Město Vamberk


Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty - Město Vamberk


Příloha č. 5 Příloha účetní závěrky - Město Vamberk


Příloha č. 6 Pomocný analytický přehled - Město Vamberk


Příloha č. 7 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - ZŠ


Příloha č. 8 - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - Mateřská škola


Příloha č. 9 a) Rozvaha - Správa sportovních zařízení (1)


Příloha č. 9 b) Výkaz zisku a ztráty - Správa sportovních zařízení


Schválený závěrečný účet města za rok 2016