Upozornění pro majitele psů

Od 01.01.2020 vzniká na základě novely veterinárního zákona nová povinnost čipování psů. Každý pes musí být označen čipem. Změny se týkají zejména ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině. Od 01.01.2020 pouze u psa označeného mikročipem lze považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou. Číslo mikročipu musí být uvedeno v dokladu o očkování psa. Výjimku tvoří pouze psi označeni čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011.

Žádáme majitele psů, aby oznámili číslo čipu na pokladně městského úřadu v přízemí, Alena Bartošová, tel.: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo Irena Šponarová, tel.: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz