Upozornění na výskyt bakterie Legionella + Protokol o zkoušce

VAMBEKON, s. r. o., Na Struhách 536, 517 54 Vamberk

Upozornění na výskyt bakterie Legionella

Vážení,

ve Vamberku a okolních městech se v několika bytových domech potvrdil výskyt bakterie Legionella v rozvodech teplé vody. Je tu tedy možnost, že se nachází i ve Vašem bytovém domě. Legionella je bakterie, která se může při vdechnutí vodního aerosolu dostat do plic a způsobit vážné zdravotní potíže.

Doporučujeme provést odběr vzorků vody na výskyt bakterie Legionella v systému.

Do doby, než bude výsledek na výskyt Legionelly negativní, se nedoporučuje sprchování hlavy a obličeje teplou vodou, před mytím nechte vodu odtéct. Dále se doporučuje vyvaření sprchových hlavic a perlátorů v horké vodě nebo jejich případná výměna.

Legionellu je možné odstranit následujícími způsoby:

Přehřátím soustavy teplé vody nad 70°C a tím tak bakterii zahubit – je k tomu však nutná součinnost všech majitelů bytových jednotek, každý musí nechat 70°C teplou vodu protéct přes veškeré baterie – výtoky nacházející se v domě, včetně např. bývalých prádelen v suterénu – pokud se v objektu nachází. Jinak by mohlo dojít k opětovnému šíření bakterie z neošetřeného místa a celý postup by se tak mohl znovu opakovat.

Chemickým čištěním a desinfekcí rozvodů teplé vody.

Výměnou potrubí – většinou u starších původních rozvodů – jejich výměna je nutná z důvodu přítomnosti usazenin (inkrustů) v potrubí, kde má bakterie možnost přežít.

Následně jako preventivní opatření doporučujeme s námi jako s dodavatelem tepla do Vašeho domu dohodnout termíny periodického přehřívání soustavy teplé vody ve Vašem domě.

Rozbory vody na výskyt Legionelly je možno objednat u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kancelář Kostelecká Lhota 51, 517 41 Rychnov nad Kněžnou, paní Hana Černíková, tel.: 721 264 993, e-mail: hana.cernikova@zuusti.cz

Odkazy na stránky státního zdravotního ústavu:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/legioneloza-a-jeji-prevence

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod

Dne: 06.12.2016

Za VAMBEKON, s. r. o., Ing. Václav Krsek

Dokumenty