Upozornění

Od 01.08.2019 se nebezpečný odpad a elektrozařízení ukládá POUZE do sběrného místa v ulici Jůnova (u garáží), které slouží jako jediné sběrné místo ve městě pro ukládání těchto odpadů.

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723