SMS Infokanál dne 06.06.2022

Ve středu 08.06.2022 od 18:00 hodin se v Městském klubu Sokolovna koná 23. zasedání zastupitelstva města. Program: Závěrečný účet města za r. 2021, Účetní závěrka města za r. 2021, Zápis ze zasedání finančního výboru, Změny rozpočtu, Schválení dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy, Zápis ze zasedání kontrolního výboru, Převody nemovitostí a Diskuze.