Sídliště Jiráskova

Město Vamberk přistoupilo k přípravě projektu regenerace sídlištního celku v ulicích Jiráskova, Jugoslávská a Kollárova ve Vamberku.

VÝSLEDNÁ PODOBA PROJEKTU A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Výsledná podoba projektu

Návrh vstupů k jednotlivým domům – obr. 1, obr. 2, obr. 3

Vyhodnocení dotazníků pro obyvatele sídliště k problematice regenerace

 

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Dotazník pro obyvatele sídliště k problematice regenerace

Výsledky z projednání podkladů

Podklady k připomínkám