Strategický plán města

Ve Vamberku odstartoval proces zpracování dokumentu zásadního významu pro naše město – Strategického plánu rozvoje. Jedním z jeho hlavních úkolů je zmapování současného stavu a na základě všestranné analýzy pak definování toho, jaký by měl být Vamberk v dalších letech. Výsledkem je vize budoucího města rozpracovaná do konkrétních opatření a z nich vyplývajících projektů. Pokud se nám podaří je v průběhu příštích let realizovat, stane se Vamberk městem příjemným pro život všech jeho obyvatel, městem upraveným, dobře fungujícím i atraktivním pro návštěvníky.

Dokumenty