Žamberecká

Chodník Žamberecká – Jiráskova

Studie

Je dokončena projektová dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizaci stavby v roce 2018.