Voříškova – Farská

Revitalizace veřejného prostoru Voříškova – Farská
(schody a cesta od knihovny k řece)

Studie

Začátkem roku 2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, která by měla být dokončena do 30.11.2019.