Sídliště Jiráskova

Město Vamberk přistoupilo k přípravě projektu regenerace sídlištního celku v ulicích Jiráskova, Jugoslávská a Kollárova ve Vamberku.

Výsledná podoba projektu vznikla na základě dotazníkového šetření a projednání s občany.

Studie

V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby 1. etapy  (ulice Jugoslávská). Realizace by měla proběhnout v roce 2019. Připravují se projektové dokumentace pro další etapy.