MŠ a DDM

Rekonstrukce MŠ Jugoslávská a DDM

Studie

V současné době je zpracována projektová dokumentace na generální rekonstrukci objektu ve dvou samostatných etapách:
– úpravy a rozšíření prostor pro DDM
– rekonstrukce MŠ, zahrnující přístavbu 1 nové třídy
V současné době je podána žádost o dotaci na rekonstrukci MŠ.