MŠ a DDM

Rekonstrukce MŠ Jugoslávská a DDM

Studie

V současné době je zpracována projektová dokumentace na generální rekonstrukci objektu ve dvou samostatných etapách:
– úpravy a rozšíření prostor pro DDM
– rekonstrukce MŠ, zahrnující přístavbu 1 nové třídy
Projekt je připraven pro podání žádosti o dotaci (v r. 2017 nebyl příslušný dotační program vypsán).