Merklovice – zastávka Pod lesem

Revitalizace prostoru zastávky „Merklovice – Pod lesem“

Studie

V r. 2017 proběhne úprava vlastního prostoru zastávky a výměna zastávky. O realizaci navazujících částí rozhodne zastupitelstvo města.