Omezení provozu městského úřadu

Z důvodu školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí bude ve středu 15.05.2019 od 08:30 do 12:00 hodin provoz Městského úřadu ve Vamberku omezen. Děkujeme za pochopení.