Úřední deska

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Vyvěšeno: 23.07.2021 
Svěšeno: 24.08.2021 
Vystavilo: Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou 

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Vamberk
Vyvěšeno: 16.07.2021 
Svěšeno: 03.09.2021 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Povolení - úplná uzavírka části silnice č. III/3164 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
Vyvěšeno: 07.06.2021 
Svěšeno: 06.08.2021 
Vystavilo: Městský úřad Kostelec nad Orlicí 

Stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa uzavírky silnice III/3164 Doudleby nad Orlicí
Vyvěšeno: 04.06.2021 
Svěšeno: 06.08.2021 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem
Vyvěšeno: 28.07.2020 
Svěšeno: 28.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk