Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - odborný/vrchní referent
Vyvěšeno: 20.01.2020 
Svěšeno: 05.02.2020 
Vystavilo: Finanční úřad Rychnov nad Kněžnou 

Oznámení zahájení územního řízení - Záměl - rekonstrukce části sítě NN
Vyvěšeno: 17.01.2020 
Svěšeno: 03.02.2020 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/11 v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 15.01.2020 
Svěšeno: 31.01.2020 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu silnice č. III/3193 v k. ú. Vamberk, Pekelská 66
Vyvěšeno: 15.01.2020 
Svěšeno: 31.01.2020 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Vyvěšeno: 06.01.2020 
Svěšeno: 06.02.2020 
Vystavilo: Katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou 

Dražební vyhláška - L. Vohralík, E. Berkešová, A. Matějková
Vyvěšeno: 30.12.2019 
Svěšeno: 23.01.2020 
Vystavilo: Exekutorský úřad Praha 

Dotační program \"PROVOZ\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2020
Vyvěšeno: 12.12.2019 
Svěšeno: 14.02.2020 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program \"AKCE A REPREZENTACE\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2020
Vyvěšeno: 12.12.2019 
Svěšeno: 28.05.2020 
Vystavilo: Město Vamberk 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk