Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje
Vyvěšeno: 22.08.2019 
Svěšeno: 09.09.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků
Vyvěšeno: 15.08.2019 
Svěšeno: 29.08.2019 
Vystavilo: Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou 

Vyhlášení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. 1446/1 a p. č. 1464/2 v k. ú. Rychnov nad Kněžnou - 3. kolo
Vyvěšeno: 23.07.2019 
Svěšeno: 16.10.2019 
Vystavilo: Lesy České republiky, s. p. 

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice I/14 na území obce Záměl
Vyvěšeno: 23.07.2019 
Svěšeno: 28.08.2019 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Oznámení o povolení úplné uzavírky silnice I/14 na území obce Záměl, v místě mostu ev. č. 14-116
Vyvěšeno: 20.06.2019 
Svěšeno: 28.08.2019 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Stanovení přechodné úpravy provozu - na komunikaci Voříškova - Farská ve Vamberku
Vyvěšeno: 15.04.2019 
Svěšeno: 30.11.2019 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk