Úřední deska

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č 7 c Roští, v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 13.05.2022 
Svěšeno: 30.05.2022 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 6 c V Lukách, v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 13.05.2022 
Svěšeno: 30.05.2022 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Oznámení o zahájení řízení - zařazení pozemních komunikací v k. ú. Vamberk do pasportu místních komunikací - chodníky
Vyvěšeno: 12.05.2022 
Svěšeno: 27.05.2022 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Aukční vyhláška - pozemková parcela č. 1065/22 v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 05.05.2022 
Svěšeno: 27.05.2022 
Vystavilo: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Vyvěšeno: 20.04.2022 
Svěšeno: 27.05.2022 
Vystavilo: Finanční úřad Hradec Králové 

Dotační program \"AKCE A REPREZENTACE\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2022
Vyvěšeno: 09.12.2021 
Svěšeno: 26.05.2022 
Vystavilo: Město Vamberk 

Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP pod č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020
Vyvěšeno: 17.09.2021 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem
Vyvěšeno: 28.07.2020 
Svěšeno: 28.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk