Úřední deska

Veřejná vyhláška - Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk - komunikace 1. etapa
Vyvěšeno: 16.04.2021 
Svěšeno: 03.05.2021 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Zveřejnění záměru prodeje - poz. parcela č. 5808 a 5462 v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 15.04.2021 
Svěšeno: 03.05.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Zveřejnění záměru prodeje - část poz. parcela č. 62/3 v k. ú. Peklo nad Zdobnicí
Vyvěšeno: 15.04.2021 
Svěšeno: 03.05.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Informace - SČÍTÁNÍ 2021
Vyvěšeno: 12.04.2021 
Svěšeno: 11.05.2021 
Vystavilo: Český statistický úřad 

Veřejná vyhláška - Oznámení - Návrh změny č. 4 Územního plánu Vamberk
Vyvěšeno: 09.04.2021 
Svěšeno: 24.05.2021 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1, 2, 3 a 4
Vyvěšeno: 06.04.2021 
Svěšeno: 22.04.2021 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Dražební vyhláška - P. Čermák
Vyvěšeno: 06.04.2021 
Svěšeno: 04.05.2021 
Vystavilo: Exekutorský úřad Šumperk 

Dražební vyhláška - E. Krčová
Vyvěšeno: 06.04.2021 
Svěšeno: 06.05.2021 
Vystavilo: Exekutorský úřad Brno 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Vyvěšeno: 17.03.2021 
Svěšeno: 04.05.2021 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení - práce na vybraných stožárech vedení V 453 VVN 400kV - Merklovice
Vyvěšeno: 04.03.2021 
Svěšeno: 31.05.2021 
Vystavilo: OMEXOM GA Energo s.r.o. 

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Vyvěšeno: 22.02.2021 
Svěšeno: 12.05.2021 
Vystavilo: Český statistický úřad 

Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem
Vyvěšeno: 28.07.2020 
Svěšeno: 28.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk