Úřední deska

Veřejná vyhláška - povolení uzavírky - komunikace na Popluží a od ul. Kouty pod most obchvatu
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 22.04.2020 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - umístění dopravního značení v ulici Fibichova
Vyvěšeno: 25.03.2020 
Svěšeno: 09.04.2020 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Rozhodnutí - změna (rozšíření) dobývacího prostoru Litice nad Orlicí
Vyvěšeno: 25.03.2020 
Svěšeno: 14.04.2020 
Vystavilo: Obvodní báňský úřad 

Opatření obecné povahy - umístění dopravního značení v ulici Žamberecká
Vyvěšeno: 23.03.2020 
Svěšeno: 08.04.2020 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
Vyvěšeno: 13.03.2020 
Svěšeno: 15.04.2020 
Vystavilo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Informace o omezení provozu autobusových linek - Královéhradecký kraj
Vyvěšeno: 13.03.2020 
Svěšeno: 15.04.2020 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Jízdní řády autobusových linek s omezením provozu od pátku 13.03.2020 - Pardubický kraj
Vyvěšeno: 12.03.2020 
Svěšeno: 30.04.2020 
Vystavilo: Krajský úřad Pardubického kraje 

Omezení provozu veřejné dopravy
Vyvěšeno: 11.03.2020 
Svěšeno: 15.04.2020 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 01.02.2020
Vyvěšeno: 11.03.2020 
Svěšeno: 30.04.2020 
Vystavilo: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus
Vyvěšeno: 10.03.2020 
Svěšeno: 15.04.2020 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program \"AKCE A REPREZENTACE\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2020
Vyvěšeno: 12.12.2019 
Svěšeno: 28.05.2020 
Vystavilo: Město Vamberk 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk