Úřední deska

Veřejná vyhláška - \"Realizace polní cesty C55 v k. ú. Vamberk\"
Vyvěšeno: 25.01.2023 
Svěšeno: 09.02.2023 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení ulice Žamberecká, Kollárova, Bulharská a Polská
Vyvěšeno: 18.01.2023 
Svěšeno: 02.02.2023 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Záměl a částech k. ú. Merklovice a Potštejn
Vyvěšeno: 16.01.2023 
Svěšeno: 30.01.2023 
Vystavilo: Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou 

Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Vyvěšeno: 03.01.2023 
Svěšeno: 29.01.2023 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Omezení provozu (výluka) – České dráhy
Vyvěšeno: 02.01.2023 
Svěšeno: 28.01.2023 
Vystavilo: České dráhy, a. s. 

Informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in)
Vyvěšeno: 28.12.2022 
Svěšeno: 30.01.2023 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Rychnov nad Kněžnou o sociálně - právní ochraně dětí
Vyvěšeno: 28.12.2022 
Svěšeno: 30.01.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program \"AKCE A REPREZENTACE\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2023
Vyvěšeno: 08.12.2022 
Svěšeno: 25.05.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Dotační program \"PROVOZ\" vyhlášený městem Vamberk na rok 2023
Vyvěšeno: 08.12.2022 
Svěšeno: 10.03.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Jmenování zapisovatelů a náhradníků v okrskových volebních komisích
Vyvěšeno: 02.12.2022 
Svěšeno: 30.01.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vyvěšeno: 28.11.2022 
Svěšeno: 30.01.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Volba prezidenta - Stanovení minimálního počtu členů volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
Vyvěšeno: 14.11.2022 
Svěšeno: 30.01.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Upozornění - odstranění a okleštění stromoví
Vyvěšeno: 26.07.2022 
Svěšeno: 16.03.2023 
Vystavilo: ALPIN SPECIAL s.r.o., Praha