Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 Vamberk - Rybná nad Zdobnicí
Vyvěšeno: 31.05.2023 
Svěšeno: 14.06.2023 
Vystavilo: Krajský úřad KH kraje 

Zveřejnění záměru směny pozemků
Vyvěšeno: 30.05.2023 
Svěšeno: 15.06.2023 
Vystavilo: Město Vamberk 

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 1b (parc. č. 863(5) v k. ú. Merklovice
Vyvěšeno: 30.05.2023 
Svěšeno: 23.06.2023 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Stanovení přechodné úpravy provozu - Napojení obchvatu Doudleb nad Orlicí na stávající silnici na I/11
Vyvěšeno: 26.04.2023 
Svěšeno: 26.06.2023 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/3194, Vamberk - stavba: Zvýšení bezpečnosti provozu, I/11 Vamberk - Rybná n. Z.
Vyvěšeno: 29.03.2023 
Svěšeno: 31.10.2023 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/01115 a místní komunikaci ul. Jiráskova, Jugoslávská, Palackého, Struha, Kollárova v k. ú. Vamberk
Vyvěšeno: 13.03.2023 
Svěšeno: 30.06.2023 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 01.02.2023
Vyvěšeno: 23.02.2023 
Svěšeno: 01.01.2024 
Vystavilo: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových