Úřední deska

Informace o konání 23. veřejného zasedání zastupitelstva města
Vyvěšeno: 09.03.2018 
Svěšeno: 22.03.2018 
Vystavilo: Město Vamberk 

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merklovice
Vyvěšeno: 08.03.2018 
Svěšeno: 09.04.2018 
Vystavilo: Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou 

Usnesení o odročení dražebního jednání - A. Čižinský
Vyvěšeno: 05.03.2018 
Svěšeno: 18.04.2018 
Vystavilo: Exekutorský úřad Přerov 

Oznámení o ustanovení opatrovníka dědicům po RNDr. E. Kalové
Vyvěšeno: 26.02.2018 
Svěšeno: 30.04.2018 
Vystavilo: Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou 

Dražební vyhláška - L. Šafář
Vyvěšeno: 23.02.2018 
Svěšeno: 26.04.2018 
Vystavilo: Exekutorský úřad Přerov 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 01.02.2018
Vyvěšeno: 23.02.2018 
Svěšeno: 23.03.2018 
Vystavilo: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb.
Vyvěšeno: 21.02.2018 
Svěšeno: 26.03.2018 
Vystavilo: PROKONZULTA, a. s., Brno 

Schválené změny rozpočtu č. 1, 2 pro rok 2018
Vyvěšeno: 09.02.2018 
Svěšeno: 01.01.2019 
Vystavilo: Město Vamberk 

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Vamberk
Vyvěšeno: 05.02.2018 
Svěšeno: 21.03.2018 
Vystavilo: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí 

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech
Vyvěšeno: 30.01.2018 
Svěšeno: 27.05.2018 
Vystavilo: Český statistický úřad 

Výběrové řízení - prodej skladového areálu Borohrádek I.
Vyvěšeno: 18.01.2018 
Svěšeno: 13.04.2018 
Vystavilo: Správa státních hmotných rezerv 

Výběrové řízení - prodej 2 skladových objektů s pozemky Borohrádek II.
Vyvěšeno: 18.01.2018 
Svěšeno: 13.04.2018 
Vystavilo: Správa státních hmotných rezerv 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Vyvěšeno: 17.01.2018 
Svěšeno: 01.04.2018 
Vystavilo: Katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 14.12.2017 
Svěšeno: 01.01.2025 
Vystavilo: Město Vamberk 

Vyhlášení dotačního programu \"AKCE A REPREZENTACE\"
Vyvěšeno: 14.12.2017 
Svěšeno: 01.06.2018 
Vystavilo: Město Vamberk 

Schválený závěrečný účet města za rok 2016
Vyvěšeno: 21.06.2017 
Svěšeno: 14.06.2018 
Vystavilo: Město Vamberk