Úřední deska

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 17.09.2020 
Svěšeno: 16.11.2020 
Vystavilo: ČEZ Distribuce, a. s. 

Usnesení o zastavení řízení - povolení úplné uzavírky silnice č. II/318 ul. Komenského v Častolovicích
Vyvěšeno: 14.09.2020 
Svěšeno: 28.09.2020 
Vystavilo: Městský úřad Kostelec nad Orlicí 

Veřejná vyhláška - Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk - komunikace 2. etapa
Vyvěšeno: 09.09.2020 
Svěšeno: 25.09.2020 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Veřejná vyhláška - Revitalizace obytné skupiny Jiráskova Vamberk - 2. etapa
Vyvěšeno: 09.09.2020 
Svěšeno: 25.09.2020 
Vystavilo: Městský úřad Vamberk 

Oznámení o vyhlášení VŘ na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
Vyvěšeno: 01.09.2020 
Svěšeno: 01.10.2020 
Vystavilo: Ministerstvo obrany ČR 

Jmenování zapisovatelů a náhradníků v okrskových volebních komisích
Vyvěšeno: 21.08.2020 
Svěšeno: 12.10.2020 
Vystavilo: Město Vamberk 

Opakovaná dražební vyhláška - H. Pavlištová
Vyvěšeno: 12.08.2020 
Svěšeno: 13.10.2020 
Vystavilo: Exekutorský úřad Praha 3 

Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
Vyvěšeno: 30.07.2020 
Svěšeno: 12.10.2020 
Vystavilo: Město Vamberk 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno: 30.07.2020 
Svěšeno: 12.10.2020 
Vystavilo: Město Vamberk 

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 29.07.2020 
Svěšeno: 16.12.2020 
Vystavilo: ALPIN SPECIAL s.r.o., Praha 

Veřejná vyhláška - OOP, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 14110/2020-MZE16212 - změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů kůrovcem
Vyvěšeno: 28.07.2020 
Svěšeno: 28.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Opatření obecné povahy - těžba v lesích - kůrovec
Vyvěšeno: 06.04.2020 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - kůrovcová kalamita
Vyvěšeno: 09.12.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Vyvěšeno: 03.09.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení povinností vlastníků lesů
Vyvěšeno: 05.04.2019 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Ministerstvo zemědělství 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů, změn rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
Vyvěšeno: 01.11.2018 
Svěšeno: 31.12.2022 
Vystavilo: Město Vamberk