Elektronická podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Městského úřadu Vamberk úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.
Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

1. Adresa elektronické podatelny: podatelna@vamberk.cz

2. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu Vamberk určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Subjekt T=referent,serialNumber=P389848,CN=Alena Bartosova,OU=226,OU=podatelna,O=MĚSTO VAMBERK [IČ 00275492],C=CZ
E-mailová adresa bartosova@vamberk.cz
Sériové číslo 1986264
Vydán dne 17.05.2016 09:27:36
Platný do 06.06.2017 09:27:36
Vystavitel PostSignum QCA
Stav Platný

 

Subjekt T=asistentka,serialNumber=P297800,CN=Jitka Luňáková,OU=231,OU=CzechPoint,O=MĚSTO VAMBERK [IČ 00275492],C=CZ
E-mailová adresa sekretariat@vamberk.cz
Sériové číslo 1935788
Vydán dne 09.02.2016 13:35:03
Platný do 28.02.2017 12:16:25
Vystavitel PostSignum QCA
Stav Platný

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

* formát *.TXT (prostý text)
* formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
* formát *.rtf (rich text format)
* formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
* formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
* formát *.jpg, *.gif (grafický formát)

4. Seznam povolených typů nosičů dat
* disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
* CD se souborovým systémem ISO9660

5. Adresa umístění elektronické podatelny
Městský úřad Vamberk
Husovo náměstí 1
517 54 Vamberk

6. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat

Pondělí 08:00 – 11:30     12:30 – 17:00
Úterý 07:30 – 11:00     12:00 – 15:00
Středa 08:00 – 11:30     12:30 – 17:00
Čtvrtek 07:30 – 11:00     12:00 – 14:30
Pátek 07:30 – 11:00     12:00 – 14:00

7. Příjem a zpracování elektronických podání
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.

Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Městským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.

Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).