Nová CAS

Pořízení nové CAS pro JSDH Vamberk
irop_mmr

Projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH Vamberk“ je zaměřen na koupi nové zásahové techniky – cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů ve Vamberku. Žadatelem je město Vamberk, zřizovatel místní JSDH (JPO III). Město je územně zařazeno do ORP Rychnov n. K., exponovaného území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha (mimo jiných rizik – orkánů, masivních námraz, havárií nebezpečných látek, apod.), což souvisí se skutečností, že v daném území dochází ke zvýšenému výskytu požárů, a to především v letních měsících.

Na realizaci projektu bylo přislíbeno spolufinancování EU z programu IROP.

V současné době bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele. Kupní smlouva byla uzavřena s vítězným uchazečem THT Polička, s.r.o. CAS by měla být dodána v červenci 2017.