Nález notebooku

12.09 2020 v 16:00 h  byl nalezen na Husově náměstí ve Vamberku notebook. Bližší informace podá MP Vamberk – 775  421 870.