Nález mobilního telefonu

23.8.2017 byl v ulici Na Struhách nalezen mobilní telefon značky CAT. Bližší informace

podá MP Vamberk  – 775 421 870.