Nález klíčů

05.03.2019 byl před bývalou restaurací Karolína na Husově náměstí nalezen svazek dvou klíčů
s rozlišovákem.

Bližší informace podá MP Vamberk – 775 421 870.