Ztráty a nálezy

Agenda ztrát a nálezů je zajišťována Městskou policií.

Co dělat při nálezu opuštěného zvířete:
– kontaktovat Městskou policii, která psa převezme do své tzv. prozatímní správy a umístí jej, nebo nechá jej umístit do útulku

Psí útulky:
Pokud naleznete psa a městská policie nemá službu, kontaktujte Lenku Pelinkovou

tel. kontakt:  +420 732 955 365

Nález klíče

18.7.2019  byl za prodejnou Penny v ulici Radniční nalezen svazek tří klíčů, jeden z klíčů je opatřen rozlišovačem růžové barvy.

Bližší informace podá MP Vamberk – 775 421 870.