Členové zastupitelstva

Karel Bačina funkce: člen RM
strana: nezávislý za HNHRM
telefon: 603 504 023
e-mail: karel.bacina@vaspo.cz

Miroslav Berger funkce: člen ZM
strana: KDU-ČSL
telefon: 730 105 705
e-mail: gagulski@seznam.cz

Jaroslav Brodina funkce: člen ZM
strana: KSČM
telefon: 736 276 275
email: jaroslav.brodina@post.cz

Ing. Aleš Fišer funkce: člen RM
strana: nezávislý za STAN
telefon: 606 682 946
e-mail: alda.fiser@gmail.com

Rudolf Futter funkce: starosta
strana: nezávislý za VPM
telefon: 778 538 212
e-mail: starosta@vamberk.cz

Ivo Jiřele funkce: člen ZM
strana: nezávislý za HNHRM
telefon: 603 421 677
e-mail: ivo.jirele@email.cz

Jiří Klekar funkce: člen ZM
strana: nezávislý za ČSSD
telefon: 603 915 589
e-mail: jura.klekar@seznam.cz

Miroslava Šustrová funkce: člen ZM
strana: nezávislý za STAN
telefon: 723 294 611
e-mail: miroslava.sustrova@seznam.cz

Jiří Novák funkce: člen ZM
strana: nezávislý za VPM
telefon: 725 745 542
e-mail: novakjiri@szdc.cz

Jiří Hostinský funkce: člen ZM
strana: nezávislý za VPM
telefon: 728 509 203
e-mail: jiri.hostinsky@post.cz

Mgr. Jan Rejzl funkce: místostarosta
strana: nezávislý za VPM
telefon: 602 592 797
e-mail: jan.rejzl@seznam.cz

Jaroslav Sedláček funkce: člen ZM
strana: nezávislý za VPM
telefon: 775 421 886
e-mail: cert222@seznam.cz

Mgr. Martin Vídeňský funkce: člen ZM
strana: nezávislý za VPM
telefon: 732 158 221
e-mail: martinvidensky@seznam.cz

Stanislav Vimer funkce: člen RM
strana: nezávislý za KSČM
telefon: 736 243 886
e-mail: stanislavvimer@seznam.cz

Mgr. Martin Vrkoslav funkce: člen ZM
strana: nezávislý za STAN
telefon: 604 520 003
e-mail: vrkoslav.martin@tiscali.cz

Plán zasedání zastupitelstva města v roce 2018:
07.03.2018
20.06.2018
19.09.2018
12.12.2018