Členové rady města

starosta Rudolf Futter
telefon: 494 548 111
e-mail: starosta@vamberk.cz
strana: nezávislý za Volba pro město

místostarosta Mgr. Jan Rejzl
telefon: 602 592 797
e-mail: mistostarosta@vamberk.cz
strana: nezávislý za Volba pro město

člen rady města Karel Bačina
telefon: 603 504 023
e-mail: karel.bacina@vaspo.cz
strana: nezávislý za HNHRM

člen rady města Ing. Aleš Fišer
telefon: 606 682 946
e-mail: alda.fiser@gmail.com
strana: nezávislý za Starostové a nezávislí

člen rady města Stanislav Vimer
telefon: 736 243 886
e-mail: stanislavvimer@seznam.cz
strana: nezávislý za KSČM