Členové rady města

Mgr. Jan Rejzl – starosta
telefon: 494 548 110, 602 592 797
e-mail: starosta@vamberk.cz
strana: Společně pro Vamberk

Ing. Aleš Fišer – místostarosta
telefon: 606 682 946
e-mail: mistostarosta@vamberk.cz
strana: Společně pro Vamberk

Ing. Vladimír Sodomka – člen rady města
telefon: 737 631 545
e-mail: vsodomka@seznam.cz
strana: Společně pro Vamberk

Richard Sokol – člen rady města
telefon: 777 788 716
e-mail: richard.sokol@seznam.cz
strana: ODS

Bc. Pavel Dlabka – člen rady města
telefon: 737 554 993
e-mail: movamberk@seznam.cz
strana: nezávislý za ODS

Jednací řád Rady města Vamberk