XVII. Mezinárodní setkání krajkářek a X. Bienále české krajky

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cíl projektu: Zachování a pokračování čtyř staleté tradice výroby paličkované krajky.

Účel projektu: Podpora dalšího rozvoje krajkářských tradic a zajištění důstojného průběhu krajkářských oslav a výstavy

´Dotace je určena na pokrytí nákladů přímo spojených s realizací festivalu uvedených v rozpočtu žádosti: zajištění propagace, doprovodného kulturního programu, pronájmy a osobní výdaje spojené s projektem na rok 2022.

Výše dotace: 200.000 Kč