Nová CAS

Pořízení nové CAS pro JSDH Vamberk

Projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH Vamberk“ je zaměřen na koupi nové zásahové techniky – cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů ve Vamberku. Žadatelem je město Vamberk, zřizovatel místní JSDH (JPO III). Město je územně zařazeno do ORP Rychnov n. K., exponovaného území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha (mimo jiných rizik – orkánů, masivních námraz, havárií nebezpečných látek, apod.), což souvisí se skutečností, že v daném území dochází ke zvýšenému výskytu požárů, a to především v letních měsících.

Na realizaci projektu bylo přislíbeno spolufinancování EU z programu IROP.

Ve výběrovém řízení na dodavatele CAS zvítězila společnost THT Polička, s.r.o.

Městu Vamberk byla cisterna předána dne 7. června 2017.