Mezinárodní setkání krajkářek 2019

XVI. Mezinárodní setkání krajkářek a IX. Bienále české krajky

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Cíl projektu: Zachování a pokračování čtyř staleté tradice výroby paličkované krajky.

Účel projektu: Zajištění důstojného průběhu krajkářských oslav a výstav.

Výše dotace: 100.000 Kč