Dětské hřiště Peklo

Dětské hřiště Peklo 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Předmětem projektu je vybudování nového dětského hřiště v místní části Peklo, které je součástí města Vamberka. Výstavbou nového hřiště je nahrazeno stávající fyzicky a morálně zastaralé a opotřebované hřiště, čímž dochází ke zlepšení podmínek pro vyžití dětí v jejich volném čase v této místní části města. Účelem projektu je naplnění možnosti trávení volného času dětí co nejvíce v místě bydliště, čímž se místní část stává atraktivnějším místem pro život.