Městská policie

Kontakt: Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
Mobilní telefon: 775 421 870

Městská policie je výkonným orgánem místní samosprávy, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.

Městská policie slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je namířena proti narušitelům pořádku.

Základní činnosti městské policie

 • Dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku.
 • Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku.
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.
 • Odhaluje přestupky a trestné činy, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, předává pachatele trestných činů, po jejich zadržení Policii České republiky.
 • Činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu.
 • Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.
 • Zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích.
 • Provádí odchyt toulavých zvířat (zejména psů ), a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěná zvířata.
 • Zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce v čase, kdy jdou děti do škol.
 • Zvyšuje právní vědomí dětí a mládeže formou tématických besed přímo ve školách, informuje o problematice kriminality mládeže i o kriminalitě páchané ní samé. Podílí se na pořádání dopravních soutěží pro děti i na výuce dopravní výchovy ve školách i na dopravním hřišti

Strážník je oprávněn:

 • Požadovat prokázání totožnosti.
 • Požadovat potřebná vysvětlení.
 • Předvést osobu.
 • Odebrat zbraň.
 • Zakázat vstup na určená místa.
 • Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor.
 • Odejmout věc.
 • Zastavovat jedoucí vozidla.
 • Vstupovat do živnostenských provozoven.
 • Použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
 • Použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraň.

S čím se může občan na strážníka obrátit?

 • Každý občan má právo se obracet na strážníky se žádostí o pomoc. Strážníci vám rádi požadovanou pomoc poskytnou. Podají vám informace, kde se nacházejí instituce města, hledané adresy, přivolají odbornou pomoc, zneškodní útočníka, zadrží zloděje.
 • Nebuďme lhostejní, když někdo: ruší noční klid, maluje po fasádách domů, ničí veřejnou zeleň, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo vyhrazená místa, převrací odpadkové koše, rozbíjí zastávky MHD, poškozuje telefonní automaty atd. atd. Jste-li u toho, volejte ihned na tísňové číslo 158! Hovor je zdarma a volat můžete z kteréhokoliv telefonního aparátu po celých 24 hodin. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka městské policie dopadnou viníky, kteří si neváží majetku a klidného života druhých. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí.
 • Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro každého obyvatele města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo trestného činu nezůstal bez postihu. Podílí se na výchově občanů k demokratickému právnímu vědomí.