Komise a výbory

Komise Rady města Vamberk (2018 – 2022)

Dopravní komise
Zdeněk Vavroušek – předseda
Ing. Václav Krsek
Josef Martinec
Mgr. Radek Freivald
Zápisy z jednání: č. 1 – 16.01.2019; č. 2 – 12.02.2019; č. 3 – 24.04.2019; č. 4 – 25.09.2019;

Sportovní komise
Ondřej Frejvald – předseda
Jiří Novák
Pavel Prachař
Jana Vrkoslavová
Karel Richter
Mgr. Martin Vídeňský
Adam Drtina
Ivan Baculák
Zápisy z jednání: č. 1 – 20.12.2018; č. 2 – 11.02.2019; č. 3 – 11.04.2019; č.4 – 18.06.2019 + příloha; č. 5 – 29.08.2019; č.6 – 21.10.2019 + příloha;

Grantová komise
Tomáš Ludvík – předseda
Jaroslav Brodina
Zdeňka Freivaldová
Zápisy z jednání: č. 1 – 27.02.2019 + příloha; č. 2 – 10.06.2019 + příloha

Výbory Zastupitelstva města Vamberk (2018 – 2022)

Finanční výbor
Ing. Aleš Fišer – předseda
Jaroslav Brodina
Miroslav Hlavatý
Zápisy z jednání: č. 1 – 15.11.2018; č. 2 – 20.11.2018; č. 3 – 05.06.2019; č. 4 – 26.08.2019; č. 5 – 30.09.2019; č. 6 – 30.10.2019;

Kontrolní výbor
Jiří Novák – předseda
Dagmar Kružíková
Jiří Hostinský

 

Redakční rada Vambereckého zpravodaje

Miroslav Berger – zodpovědný redaktor
PhDr. Martina Beková
Radoslav Vídeňský
Zdeňka Freivaldová
Stanislav Barvínek

Komise města Vamberk k projednávání přestupků

Mgr. Taťána Břízová – předsedkyně
Miroslav Hlavatý
Jaroslava Dvořáková
Ing. Vladimír Sodomka
Mgr. Radek Freivald
Lenka Prokešová – tajemnice