Komise a výbory

Komise Rady města Vamberk (2014 – 2018)

Komise životního prostředí
Jiří Klekar – předseda
Miroslav Berger
Oldřich Krsek
Ladislav Šembera
Drahomír Jindra
Zdeněk Vavroušek
Zuzana Rousková

Dopravní komise
Josef Martinec – předseda
Jaroslav Šmída
Jiří Katzer
Ing. Václav Krsek
Zdeněk Vavroušek
Mgr. Radek Freivald
Jiří Pavlišta
Drahomír Jindra
Zuzana Rousková

Sportovní komise
Jiří Novák – předseda
Pavel Prachař
RNDr. Pavel Chocholouš
Jan Souček
Jana Vrkoslavová

Grantová komise
Jaroslav Brodina – předseda
Miroslav Berger
Zdeňka Freivaldová
Jiří Novák
Bc. Martin Vídeňský

Výbory Zastupitelstva města Vamberk (2014 – 2018)

Finanční výbor
Ing. Aleš Fišer – předseda
Jaroslav Brodina
Miroslav Hlavatý

Kontrolní výbor
Bc. Martin Vídeňský – předseda
Jiří Hostinský
Ing. Josef Morávek

Redakční rada Vambereckého zpravodaje

Mgr. Jan Rejzl – zodpovědný redaktor
Miroslav Berger
Radoslav Vídeňský
Zdeňka Freivaldová
Stanislav Barvínek
Ing. Martina Jusková

Komise města Vamberk k projednávání přestupků

Mgr. Taťána Břízová – předsedkyně
Miroslav Hlavatý
Jaroslava Dvořáková
Ing. Vladimír Sodomka
Mgr. Radek Freivald
Lenka Prokešová – tajemnice