TJ Baník Vamberk

tj-banik-vamberkTJ Baník Vamberk ( dále jen TJ) je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.V TJ se v současné době sdružují oddíly,odbory a zájmové skupiny ( dále jen oddíly).

Jsou to oddíl kopané, odbíjení, tenisu, stolního tenisu, florbalu, ASPV , rekreační sport (taneční kroužek), malá kopaná, sálová kopaná a nejmladší (již desátý) oddíl badmintonu.

Výkonný výbor TJ pracuje v tomto složení:
RNDr. Pavel Chocholouš
Jan Podolka
David Fajfr
Zdeněk Vodák
Zdeňka Jedlinská
Aleš Frűhbauer
Stanislav Barvínek

TJ byla založena v roce 1907 (30. 7. 1907 – potvrzeny stanovy DTJ „Lasalle“). Ale již v roce 1905 připomínají některé prameny ( Dějiny tělesné výchovy a sportu v okrese Rychnov n. K.) sportovní kroužek Vamberk (mimo jiné také kroužek kopané – člen ČSF). Později v květnu 1941 je Sportovní klub Vamberk přejmenován na SK Báňská a hutní Vamberk. Od 17. 1. 1953 existovala TJ pod názvem DSO Baník ŽAZ, od 28. 3. 1955 jako DSO Baník.

Ještě několik dalších zajímavých dat a událostí:

 • 12. srpna 1906 sehrál SK Vamberk první oficiální utkání v kopané v Rychnově n.Kn.
 • Nejstarší Dělnická tělocvičná jednota v okrese Rychnov nad Kněžnou DTJ „Lasalle“ Vamberk (30. 7. 1907)
 • 31. května 1959 se na nově dokončeném stadionu konala místní spartakiáda
 • 17. 5. 1968 – se na náměstí konal start etapy XXI. Ročníku Závodu míru Vamberk – Otrokovice
 • v roce 1973 dostal FO Baník Vamberk možnost uspořádat přípravné utkání s reprezentačním týmem Kuby, která se připravovala na olympijskou kvalifikaci, (kromě utkání ve Vamberku hráli ještě v Turnově a Hradci Králové). Toto utkání, které bylo svátkem nejen pro Baník ale i pro celý fotbalový okres skončilo 0:2 pro hosty
 • 5.11.1977 je slavnostně otevřena nová sportovní hala TJ Baník
 • 7. července 1982 se otevřelo letní koupaliště
 • v roce 1983 jsou ve městě dvě tělovýchovné jednoty TJ Start (25 členů) – oddíl horolezců a TJ Baník (762 členů) odbor ZRTV a turistiky a dále oddíly kopané, orientačního běhu, stolního tenisu, tenisu, šachů a volejbalu, později vzniká pod TJ, oddíl karate
 • V roce 1985 byla nejbohatší těl. jednota v okrese – TJ Baník Vamberk (majetek v tehdejší hodnotě 6 961 000 Kčs)
 • v rámci oslav 85 let od prvního oficiálního fotbalového utkání SK Vamberk nastoupila 26. 6. 1991 proti sobě mužstva výběru Vamberka pod názvem Olympic Vamberk a internacionálů ČSFR (Kouba, Migas, Panenka, Vízek, Nehoda, Fr. Veselý, Dobiáš a další). Utkání skončilo zaslouženým vítězstvím hostů 6:4 (3:1)
 • 20. 10. 1993 jsou zaregistrovány nové stanovy TJ Baník Vamberk. V roce 1995 se osamostatňuje oddíl orientačního běhu, oddíl karate přechází pod Sokol a v roce 1999 se také osamostatnil KČT. Naopak, postupně vznikají již zmíněné – taneční kroužek, oddíly florbalu a malé kopané
 • 26. 8. 1996 – vyvrcholením oslav 90 let kopané bylo utkání A  mužstva Baníku (I.A třída) a jedenáctkou internacionálů, které skončilo výsledkem 1:5 (0:2). Branku domácích vstřelil Pavel Potužník
 • 8. 3. 2001 – došlo při záplavách (povodni) k úplnému zatopení tenisových kurtů a z velké části travnaté i škvárové hrací plochy na FS a k vyplavení sklepa a kotelny tamtéž. Poničené bylo také oplocení areálu okolo těchto sportovišť.
 • V roce 2002 proběhla po delších přípravách a zajišťování finančních prostředků (dotace od ČSTV – 1 800 000 Kč) rekonstrukce střechy a stropu sportovní haly v částce 2 558 026  Kč.
  Bohužel při nedostatečném zakrytí střechy (VASPO) došlo 19. 9. 2002 k zatékání dešťové vody a poškození podlahy.
 • V prosinci 2003 byl na Valné hromadě ČSTV v Kostelci na Orlicí oceněn „Čestným uznáním“ za obětavou práci v tělovýchovném hnutí pan Karel Pavlišta.
 • K 1. 1. 2005 předává TJ Baník Vamberk darovací smlouvou městu všechna „svoje Sportoviště“ (FS, sp. halu, tenisové i volejbalové kurty) a přilehlé pozemky. Současně byla podepsána smlouva o pronájmu těchto sportovišť členům TJ Baník na dobu 50 let.
 • V dubnu téhož roku byla panu Slavoji Horákovi mgr. (učitel ZŠ od 1. 9. 1966. do 22. 3. 2007) udělena ČMFS plaketa Dr. Václava Jíry za celoživotní vykonanou práci pro český fotbal, za více jak 37 let práce s mládeží, z toho 33 let ve funkci předsedy KM OFS a současně i trenéra všech kategorii fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk.
 • 10. září 2006 je v rámci oslav 100 let kopané ve Vamberku sehráno fotbalové utkání mezi TJ Baník Vamberk (hráči nad 45 let) – AMFORA Praha (výsledek 6:6), kterému přihlíželo téměř 1500 spokojených diváků. Střelci branek za AMFORU: 2x Hruška Vl., Dobiáš, Jakubec (všichni bývalí reprezentanti), Roman Skamene a zpěvák Hložek. Za domácí mužstvo: 3x MUDr. Janeček, Mráz, Tyč a Olšavský
 • 12. 3. 2007 byly VH TJ předloženy změny stanov dle změny zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů realizované zákonem č. 342/2006 Sb
 • 21.-22. 7. 2007 – proběhlo na volejbalových kurtech na koupališti MČR ve volejbale na antuce
 • 8. 12. 2007 – obdrželi na VH ČSTV u příležitosti životního jubilea – ocenění za dlouholetou vykonanou práci v tělovýchově (v KRK ČSTV i Baníku) paní Zdeňka Jedlinská a pan Ladislav Šefc (ten již podruhé).
 • K 1. 4. 2008 zaregistrovalo MV ČR aktualizovaní stanovy TJ Baník Vamberk
 • 28. 10. 2008 bylo otevřeno minihřiště (20x40m) s umělou trávou u sp. haly
 • 6. 12. 2008 – Na valné hromadě Sportovního sdružení ČSTV se dostalo ocenění i těmto členům TJ Baník. „Čestné uznání“ za dlouholetou práci ve fotbalovém oddíle pan Jiří Vídeňský, za práci v ČMFS a tělovýchově pan Zdeněk Vodák. Pan Karel Pavlišta byl oceněn „Čestným odznakem ČSTV“ za dlouholetou, obětavou činnost v tělovýchovném hnutí a současně byl zvolen za člena OVV Sport. sdružení ČSTV v Rychnově nad Kněžnou. Paní Zdeňka Jedlinská byla zvolena do RK a pan Pavel Chocholouš RNDr., je zvolen prvním náhradníkem na člena OVV Sport. sdružení ČSTV.
  Dále byl na této VH oceněn předseda a trenér oddílu odbíjené TJ Baník pan Miroslav Dolek.
 • 7. dubna 2010 byla v Národním domě na Smíchově udělena Cena dr. Václava Jíry panu Zdeňku Vodákovi za dlouholetou činnost ve fotbalovém hnutí – viz Zpravodaj č.5/2010, strana 17
 • v květnu 2010, byla na základě žádosti FO a TJ schválena ČMFS dotace na zatravnění škvárového hřiště na FS v celkové výši 180 tisíc. Dalších 500 tisíc do tohoto zatravnění včetně zavlažovacího systému investovalo město ( FS je v majetku města) a celé dílo bylo předáno v září téhož roku. K užívání bude toto travnaté hřiště, které bude využíváno převážně družstvy mládeže, předáno na jaře 2011.

V TJ Baník jsou sdruženy tyto oddíly : ASPV,fotbal,odbíjená,tenis,st.tenis,rekr.sportovní kroužek,florbal, málá kopaná,sálová kopaná a badminton, více jak 400 členů a téměř 50 % je mládež.

Vedení fotbalových družstev:
„A“ mužstvo mužů Jan Čermák
„B“ mužstvo mužů – Palčisko Antonín
Dorost – Souček a Vašků
Žáci – Čižmař, Skládal, Richtr, Musil
Přípravka Ptáček, Kutmon a Halamka

Odbíjená – Ing. Dolek Miroslav předseda,(TZ 494 534312)Tichý Josef sekretář a Hejl Aleš hospodář oddílu, (TZ 494 531697)

ASPV (ženy) – Pavla Hlušičková předsedkyně,Zdeňka Antalová místopředsedkyně a Šárka Matyášová pokladník

tenis – RNDr. Chocholouš Pavel předseda,(TM 604 349527) Lipovský Petr org.pracovník a Lipovská Martina hospodářka

stolní tenis – Mgr. Martin Vrkoslav předseda, Jiří Jedlinský pokladník, Michal Macháček organizační pracovník

rekreační sport ( taneční kroužek) – Martinová Jaroslava vedoucí, org.prac. Čermáková Jana,Machková Jana hospodář

florbal – Frűhbauer Aleš předseda,(603 243277)Mihulka Jiří místopředseda (604 780987)a člen VV oddílu Veverka Michal

malá kopaná – Olšavský Miroslav vedoucí oddílu, Barvínek Stanislav jednatel a Víšek Petr člen VV.

badminton – p.Bolehovský, vedoucí oddílu (777 203 700).
Chodíme trénovat každý čtvrtek 20:00-21:30 hod. a sobotu 19:00-21:00 hod. do Vamberecké sportovní haly. Přijďte si zahrát, s sebou sportovní obuv se světlou podrážkou, raketu a něco k pití, míčky zapůjčíme.“