Krajkářská škola Vamberk

V roce 1889 byla otevřena První odborná krajkářská škola ve Vamberkou. První učitelkou se stala slečna Aloisie Kubiasová z Vamberka. V roce 1905 byla škola zestátněna a podřízena c. k. Ústřednímu běhu krajkářskému ve Vídni. Byla jedinou z odborných krajkářských škol v celém Rakousko-Uhersku, kde se vyučovalo kreslení. V roce 1919 se škola stala součástí Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze Herdule V roce 1964 přejmenován na Školský ústav umělecké výroby Praha (ŠÚUV) – pobočka Vamberk. V roce 1999 (110 let existence školy ve Vamberku) ŠÚUV Ministerstvem školství zrušen. Krajkářská škola přechází pod Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou a za podpory Města Vamberka výuka nadále probíhá v samostatných prostorách vily v Tyršově ulici čp. 25 ve Vamberku, telefon 494 541 247. Výuka probíhá díky paní Šustrové a paní Langové. V roce 2006 se Krajkářská škola stává organizační složkou města. Výuku zajišťují odborně vzdělané učitelky Miroslava Šustrová a Jana Langová.

Výuka ručně paličkované krajky

Kurzy pro dospělé:

pondělí 15:30 – 18:30
úterý 8:30 – 11:30  16:00 – 19:00
středa 8:30 – 11:30  15:30 – 18:30
čtvrtek 8:30 – 11:30

Zájmové kurzy pro děti:

pondělí 13:00 – 15:30
středa 13:00 – 15:30
pátek 13:00 – 17:00

Základní škola Potštejn:

čtvrtek 12:30 – 15:30

Poplatek za půlroční kurz
děti: 600 Kč
důchodci: 900 Kč
dospělí: 1500 Kč

Další informace na www.krajkarskaskola.cz