Dům dětí a mládeže

Pro všechny děti z Vamberka a okolí.
Přirozené centrum volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.
Kvalita, pestrost, moderní pedagogické metody.

NABÍZÍME:

  • pravidelnou zájmovou činnost (kroužky, kluby a kurzy)
  • příležitostnou činnost (rukodělné dílny, výstavy, výlety, víkendové akce)
  • spontánní aktivity (domečkové kratochvíle, dílny, tělocvična, zahrada s trampolínou)
  • organizování soutěží
  • letní a příměstské tábory
  • soutěžní a vzdělávací programy pro M, Z a D

Více informací na webu http://zsvamberk.cz/index.php/dum-deti-a-mladeze