Informace k datovým schránkám

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám.

www.mojedatovaschranka.cz

www.chcidatovku.cz