Informace – koronavirus

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020

Provoz Městského úřadu ve Vamberku od 04.05.2020