Informace – koronavirus

01.04.2020   Mimořádné opatření – maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

30.03.2020   Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest   Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 31.03.2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu. Pro ostatní nadále platí povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech mimo bydliště. Takovou ochranou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

30.03.2020   Mimořádné opatření – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje

30.03.2020   Mimořádné opatření – prodloužení omezení pohybu osob

30.03.2020   Roznos Česká pošta

30.03.2020   Sousedská pomoc

27.03.2020   Omezení železniční dopravy 2. vlna    Omezení železniční dopravy 2. vlna – výčet

26.03.2020  Mimořádné opatření – Výjimky z uzavření obchodů   Prodlužuje se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.

24.03.2020   Penny – Informace k mimořádným opatřením

23.03.2020   Mimořádné opatření – vyčlenění prodejní doby pro seniory   Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží a  drogerie s prodejní plochou více než 500 m2 v čase mezi 08:00 – 10:00 hodin s výjimkou pro seniory nad 65 let.

23.03.2020   Mimořádné opatření – volný pohyb osob na území ČR   Dle mimořádných opatření do 01.04.2020 do 06:00 hodin nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.

23.03.2020   Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje

23.03.2020   Finanční úřad – nouzový stav – úřední hodiny

18.03.2020   Informace Krajského úřadu KH kraje – omezení dopravní obslužnosti

18.03.2020   Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje z 18.03.2020 – povinné nošení ochranných pomůcek

18.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 249 – Krizové opatření o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nakupování v maloobchodních prodejnách potravin

18.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 247 – Krizové opatření o zákazu pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků, omezení pohybu a zdravotních kontrolách pendlerů

18.03.2020  Poděkování KONZUM

14.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 211 – O přijetí krizového opatření

13.03.2020   Informační leták – Omezení provozu autobusových linek od 16.03.2020 – Královéhradecký kraj

13.03.2020   MŠMT – Informace k vyhlášení nouzového stavu

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 201 – Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 200 – Opatření v mezinárodní osobní dopravě

12.03.2020   Usnesení vlády č. 199 – Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob

12.02.2020   Usnesení vlády ČR č. 198 – Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 197 – O dočasném znovuzavedení ochrany hranic

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 194 – Nouzový stav   Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

11.03.2020   Omezení veřejné dopravy

11.03.2020   Co byste měli vědět o koronaviru

10.03.2020  Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.03.2020  (Zrušeno Usnesením vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020)

10.03.2020   Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.03.2020  (Zrušeno Usnesením vlády ČR č. 201 ze dne 12.03.2020)

10.03.2020   Mimořádné opatření – hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění

09.03.2020   Mimořádné opatření – zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

Jak si správně mýt ruceSnízení rizik nákazy koronavirem

27.02.2020   Co dělat – Informace pro cestovatele

27.02.2020   Co dělat

Informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého krajeOsoby, které přicestují z rizikových oblastí, by měly kontaktovat naši stanici – následně jim vydáme rozhodnutí o 2 týdenní (či jiné dle konkrétních okolností) karanténě. Pokud se u těchto osob objeví horečka, kašel či dušnost – musí IHNED volat Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové.

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., ředitel
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
e-mail: ivan.kucera@khshk.cz
tel.: 495 058 526
mobil: 603 260 418