Hlášení městského rozhlasu dne 29.05.2020

Vážení občané, od 01.06.2020 bude opět zahájen běžný provoz všech oddělení městské knihovny v plném rozsahu, stále však za dodržování bezpečnostních a hygienických opatření: nošení roušek v prostorách knihovny, dezinfekce rukou při vstupu a dodržování odstupu mezi klienty. Zároveň srdečně zveme širokou veřejnost na odloženou  výstavu akademického malíře Jana Ungráda. Výstava proběhne ve zkráceném termínu pouze od 01.do 04.06.2020. Přístupná bude každý den vždy od 09:00 do 17:00 hod.  Slavnostní zakončení výstavy proběhne ve čtvrtek 04.06. v 17:30  hod. dernisáží za přítomnosti autora. V rámci této události bude panu Janu Ungrádovi slavnostně předáno čestné občanství města Vamberka.