Hlášení městského rozhlasu dne 10.12.2018

Starosta města zve občany na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Pověření starosty města zastupováním města v Mikroregionu Rychnovsko a ve Sdružení SPLAV, Odměňování předsedy a členů přestupkové komise, Souhlas se vznikem pracovněprávních vztahů mezi obcí a členem zastupitelstva, Zápisy z Finančního výboru, Návrh změn rozpočtu a schválené změny rozpočtu pro rok 2018 a kompetence k provádění změn rozpočtu, Návrh rozpočtu města na rok 2019 a veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace, Návrh dotačních programů na rok 2019, Zajištění budoucích dluhů společnosti Vamberecká voda, s. r. o., Převody nemovitostí a Diskuze.