Hlášení městského rozhlasu dne 09.03.2020

Starosta města zve občany na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 11.03.2020 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jsou navrženy body: Zápis z finančního výboru, Schválené změny rozpočtu na rok 2019 a 2020 a návrh změn rozpočtu, Zajištění dluhů společnosti Vamberecká voda s.r.o., Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady, Změna č. 4 územního plánu, Smlouva o spolupráci – Cyklistická stezka Doudleby n. Orl. – Vamberk, Převody nemovitostí a Diskuze.

Klub rodičů a přátel školy Vás všechny zve na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se koná v neděli 15.03.2020 od 14:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Těšit se můžete na bohatou tombolu, netradiční soutěže a příjemně strávené odpoledne.