Hlášení městského rozhlasu dne 08. a 10.04.2019

Starosta města zve občany na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Změny rozpočtu, Provádění kontrol ve společnostech Vamberecká voda a VAMBEKON, Převody nemovitostí, Schválení projektu na „Revitalizaci Jiráskova“, Nabytí práva stavby a souhlas s uzavřením smlouvy a Diskuze.

Ve spolupráci s firmou EKOPART proběhne v pátek 12. a v sobotu 13. dubna 2019 svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém vozidla zastaví v určený čas na daném místě, kde bude možné nebezpečný odpad odevzdat obsluhám. Časy a místa přistavení vozidel jsou uveřejněny v dubnovém zpravodaji, na vývěskách, plakátovacích plochách a na webových stránkách města. Zde se zároveň dočtete, jakého odpadu se svoz týká.

Sbor dobrovolných hasičů Peklo provede v pátek 12. dubna 2019 od 15:30 hodin sběr železného šrotu v Pekle.