Hlášení městského rozhlasu dne 08.03.2021

Starosta města zve občany na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 10.03.2021 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Schválené změny rozpočtu, návrh změn rozpočtu a návrh na schválení dotací, Dodatek ke smlouvě o úvěru, Vzdání se předkupního práva, Volba přísedících u okresního soudu a Diskuze.

Městská knihovna Vamberk oznamuje, že i nadále platí objednávání knih telefonicky a elektronicky. Předem objednané knihy si převezmete v  zádveří přízemní chodby v půjčovní dny tj. v pondělí  a ve čtvrtek a přečtené knihy můžete kdykoliv vložit do biblioboxu u vstupu do knihovny. Vzhledem k tomu, že je březen měsíc knihy, připravila pro Vás knihovna akce pro děti a dospělé a registraci nových čtenářů zdarma. Více informací najdete na webových stránkách a na facebooku knihovny.